J. A. Agirre

Euskaltegia

Laguntzak

Udaleko dirulaguntzak

Bekak

Oinarriak

2019ko oinarriko diru laguntzak

Fitxategia

Euskara ikasteko diru-laguntzak baliabide ekonomiko nahikorik ez daukatela frogatzen duten getxotarrentzat

Jaitsi

Eskaera

Deklaratzailearen datuak

Fitxategia

Eskatzailearen datuak eskatzea

Jaitsi

Diru-laguntza

2019ko euskararen jakite maila areagotzea sustatzea helburu duten diru laguntzak

Fitxategia

Agiri osoa

Jaitsi

Aitorpena

Erantzukizunaren aitorpena

Fitxategia

Aitortzailearen erantzukizunaren aitorpena

Jaitsi

Bizkaiko Foru Aldundiko laguntzak

Euskara eskura Txartela

Euskara Eskura Txartela Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kulturako Foru Sailaren ekinbide bat da, bizkaitarren euskalduntzea sustatu eta doakotasuneranzko urratsak eman nahi dituena.

Euskara Eskura Txartela pertsonala da eta onuradunak berak bakarrik erabil dezake. Euskara ikasten duten bizkaitarrak izan daitezke onuradun, baldin eta HABEko zuzendariaren ebazpenez deitutako 2018ko laugarren ebaluazio-garaian edo bigarren azterketa-deialdian edo deialdi irekian, edo 2019ko ekainaren arteko ebaluazio-aldietan edo lehen azterketa-deialdian parte hartu eta A1, A2, B1 edo B2 mailak gainditu eta egiaztatu badute euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro homologaturen batean; hala, deskontu-bonua izango dute hurrengo ikasturterako. Lau Euskara Eskura Txartel mota daude:

  • A1 motako Euskara Eskura Txartela, deskontu-bonurako eskubidea emango die maila hori gainditu eta egiaztatzen dutenei: gehienez 150 eurokoa izango da bonua.
  • A2 motako Euskara Eskura Txartela, deskontu-bonurako eskubidea emango die maila hori gainditu eta egiaztatzen dutenei: gehienez 200 eurokoa izango da bonua.
  • B1 motako Euskara Eskura Txartela, deskontu-bonurako eskubidea emango die maila hori gainditu eta egiaztatzen dutenei: gehienez 300 eurokoa izango da bonua.
  • B2 motako Euskara Eskura Txartela, deskontu-bonurako eskubidea emango die maila hori gainditu eta egiaztatzen dutenei: gehienez 400 eurokoa izango da bonua.


Euskara-mailak HABEk egiaztatuko ditu, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduan ezarritakoaren arabera, eta ekimenaren oinarriekin bat; oinarriok berariaz onartu behar dira parte hartzeko eskabidea egiten denean

Eskaera

Noiz eta non eskatu?

2019ko uztailaren 1etik 19ra bitartean,  www.bizkaia.eus/euskaratxartela webean.

Fitxategia

Agiri osoa

Jaitsi

Informazioa

euskaratxartela@bizkaia.eus

Alameda de Rekalde 30, 5º
48009 Bilbao (Bizkaia)

Laguntza telefonoa

Astelehenetik ostiralera 7:30 a 14:30
901 100 666
programak@bizkaia.eus

Esaera zaharrak

Bernart Etxeparek argitaratu zuen lehenengo liburura 1545 ean, Budeosen. Ainbat temak tratatzen dira bere orrialdetan.

img

Garaziko herria, benedika dadila, Euskarari eman dio, behar duen tornua, Euskara jalgi hadi plazara!

Linguae vasconum primitiae - Bernart Etxepare